Privacy verklaring

Op deze pagina lees je alles over het privacy beleid dat van toepassing is voor Ruth Hengeveld illustraties, eigenaar van www.ruthhengeveld.nl

De bescherming van je persoonsgegevens neem ik serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder kun je lezen hoe ik zorgvuldig met jouw privacy en gegevens omga. Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op via info@ruthhengeveld.nl

Contactgegevens
  • Ruth Hengeveld illustraties
  • Ruth Hengeveld
  • Hoge Geere 25
  • 4331 MH Middelburg
  • t +31 627461370
  • e info@ruthhengeveld.nl
  • w http://ruthhengeveld.nl
  • KVK 53471881
  • BTW NL001557811B57

Toestemming

Met het gebruik maken van de website en dienstverlening van Ruth Hengeveld illustraties ga je akkoord met deze privacy verklaring en de hierin beschreven voorwaarden.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens uitsluitend doordat je gebruik maakt van mijn aangeboden diensten en/of omdat je deze aan mij verstrekt. Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten worden persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en andere gegevens die je actief aan mij verstrekt, verwerkt. Deze gegevens verwerk ik uitsluitend voor de doeleinden van onze samenwerking of bezoek aan mijn site. Persoonsgegevens die gevoelig zijn of niets met mijn aangeboden diensten te maken hebben, verzamel ik niet.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Persoonsgegevens die gevoelig zijn of niets met mijn aangeboden diensten te maken hebben, verzamel ik niet. Mijn website is gebouwd met software van WordPress.

Privacybeleid van WordPress

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ruth Hengeveld illustraties kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Het is dus raadzaam om als ouder betrokken te zijn bij de online activiteiten van uw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over uw kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming op deze site persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Ruth via info@ruthhengeveld.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Ik verwerk je gegevens uitsluitend voor het leveren van mijn diensten. Ik verwerk je gegevens dus enkel voor zakelijke doeleinden zoals het afhandelen van je betaling, het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te kunnen bereiken indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten, om goederen en diensten bij je af te leveren en voor diensten waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor een belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gegevens die op basis van geautomatiseerde verwerking worden verzameld hebben ten doen om mijn website of dienstverlening te verbeteren. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Zoals; Microsoft Office, iCloud, Apple software en Adobe software.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die verwerkt worden voor mijn dienstverlening, worden niet gedeeld met derden en worden uitsluitend gedeeld wanneer dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Op mijn website worden enkel technische, functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze bestandjes zorgen er bijvoorbeeld voor dat je voorkeursinstellingen bewaard blijven en dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@ruthhengeveld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou afkomstig is, kan er om een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd worden. Dit ter bescherming van je privacy. Je verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, beantwoord worden.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. Je hebt de mogelijkheid om hier een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ruthhengeveld.nl.

Ruth Hengeveld illustraties behoudt te allen tijde het recht om deze privacy verklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie van de privacy verklaring. Wanneer deze eventuele wijziging gevolgen heeft voor jouw gegevens, zal ik je dit per mail laten weten.